Welkom op de website van Stuurgroep 55+ Herten.
De Stuurgroep heeft tot taak het bevorderen van de levenskwaliteit van 55plussers in de
breedst mogelijke zin. De uitgangspunten zijn vooral gericht op:
> wonen, welzijn en zorg  > educatie en informatie  > recreatie en welzijn 
Voor wie is de stuurgroep bestemd? Voor alle 55-plussers in de wijk Herten.
(Herten, Merum, Ool, Aan de Rijksweg, Molenveld, Musschenberg en Oolderveste)
.

De Stuurgroep bestaat uit afgevaardigden van verenigingen en groeperingen uit Herten en uit vertegenwoordigers van organisaties. In alfabetische volgorde zijn dit:
# Huisarts # Ouderenvereniging Herten # Parochie #
# Stichting Wel.kom # Thuiszorg Midden-Limburg # Zonnebloem Herten #
# Zorgcentrum # Zij-actief Herten #
en individuele personen uit Herten die zich inzetten voor hun medesenioren.


De Stuurgroep organiseert ieder jaar met groot succes 6 voorlichtingsbijeenkomsten (gratis)
en diverse cursussen welke worden gehouden in lokaties in Herten.
Onderwerpen gericht op de zelfwerkzaamheid van senioren genieten de voorkeur.
Sommige onderwerpen hebben een ontspannend karakter.
Ze worden geplubiceerd in dag- en weekbladen.

Voor informatie of indien U actief wilt meewerken,
kunt U contact opnemen met de voorzitter van de Stuurgroep.
Wim Lousberg tel: 0475-315319  mail: stuurgroep55plus.herten@gmail.com

De Stuurgroep wordt ondersteund door een coördinator Ouderenwerk
van de Stichting Wel.kom Roermond.